Selamat Datang

e-Lesen membolehkan anda memohon Lesen Premis Perniagaan dan Iklan secara online, kelulusan lesen akan diberikan pada hari yang sama. (tertakluk kepada syarat-syarat premis). Sistem ini merangkumi proses Pendaftaran Pelesen Baru dan Pembaharuan Lesen yang sedia ada.


  • Daftar Sebagai Pengguna Online
  • Daftar LESEN PREMIS atau Perbaharui Lesen Sedia-ada
  • Muat Turun Lesen Anda